Mažieji arkanai

15/05/2023

Lazdų reikšmė:

Kai komunikuojama su sielomis, lazdos kalba mums apie asmenį arba situaciją kuri buvo energinga dinamiška arba dominuojanti. Tai žmonės kurie kalbėjo prieš pagalvojant, lyderiai ir kūrė projektus.Tūzų lazdos

Sielos žinutė: ši siela buvo išradinga ir aistringa asmenybė kuri visada galėjo kažką sukurti iš nieko. Jos galbūt rūkė cigaretes arba cigarą, ir galbūt mirė nuo blogų sveikatos įpročių. Jos taip pat daug rizikavo, kartais pakenkdami kitiems arba sau.Tūzų lazdos taip pat representuoja žaismingas arba išdykusias sielas, kurioms patinka žaisti žaidimus su namo gyventojais.


Dvi lazdos

 Sielos žinutė: siela kuri neturėjo šanso suprasti savo svajonių. Aistros buvo nuslopintos del atsakomybės arba suspaustų standartų tuo metu. Jos buvo priverstos pasirinkti tarp dviejų troškimų.
Trys lazdos

Sielos žinutė: siela kuri ilgisi prarastos meilės. Ji gali turėti stiprų ryšį su plačiais vandenynais. Šios sielos buvo aistringi keliautojai šią dieną. Trys lazdos gali reikšti kad siela laukia kad kažkas sugrįštų arba negalėjimą judėti tolyn. Galbūt jos turi viltį kad rezultatas bus kitoks.
Keturios lazdos

Sielos žinutė: mes turime reikalų su šeimos ar artimo draugo siela. Jos buvo laikomos vakarėlio siela. Jos galbūt buvo puikios pasakotojos. Ši siela mėgsta apsilankyti svarbiuose šeimos vakarėliuose.
Penkios lazdos

Sielos žinutė: siela kuri kovojo kare, arba galbūt netgi mirė joje. Pyktis regis, apėmė šio žmogaus gyvenimą, atmetė savo bandymus nuo tai nutolti. Ši siela apsistojo ties praeities nesutarimų ir klaidų kuriuos kartą padarė.
Šešios lazdos

Sielos žinutė: šios sielos praleido daug laiko bandydami įrodyti sau ir aplinkybėms. Jos galbūt rolė buvo čempiono arba gelbėtojo dėl prarastų teisių. Apsaugos energija lydi jas, ir jos tikisi pasiūlyti jums gerų patarimų.
Septynios lazdos

Sielos žinutė: kovojimas buvo šių sielų pagrindinė tema. Kovojimas su artimais, kovojimas užsidirbti, kovojimas dėl savo turtų, kovojimas būti pripažintu. Jos galbūt buvo priverstos laikytis heteronormatyvių standartų arba apginti savo meilę kam nors. Aštuonios lazdos

Sielos žinutė: ši siela buvo (arba vis dar yra ) aktyvi. Jos turėjo pilną socialinį kalendorių, bet visada stengėsi neplanuotam svečiui  skirti savo dėmesį. Gyventi gyvenimą pilnatvėje buvo pirmenybė, ir tokios sielos labai nusivylusios jei buvo sutrumpintas jų gyvenimas.Devynios lazdos

Sielos žinutė: daug nesantaikos ir konfliktų apsupa sielą. Tokios sielos galėjo patirti kančią arba smurtą savo gyvenime, arba patys buvo smurtautojai. Kareiviai arba kovojantys žmonės gali tai pat justi ryšį su Devyniomis lazdomis.


Dešimt lazdų

Sielos žinutė: skolos, vaikų reikalai ar stresas. Ši siela gali būti pervargusi neįvertinta žmona, arba netgi darbuotojas,kuris dirbo perdaug savo viršininkui. Tokios sielos dažniausiai buvo nepalaikmos savo partnerių, arba buvo palikti jų ir visa atsakomybė krito ant jų pečių.


Pentaklių reikšmė: kai bendraujama su siela, pentakliai nurodo asmenis, kurie buvo ryžtingi,  pasitikintys ir sunkiai dirbantys. Jų hobiai ir darbas užėmė didžiulę gyvenimo dalį jų gyvenime. Jie buvo tokie žmonės kurie stengėsi dėl savęs.


Tūzų Pentaklis

Sielos žinutė: ši korta reiškia siela yra susirūpinusi dėl savo darbo, arba kas nutiks su pinigais,kuriuos paliko savo šeimai.Ginčai dėl testamentų apsunkins juos,ir jie galbūt paliks ženklus aplinkui tikėdamiesi paaiškinti kokie buvo jų ketinimai mirus. Jūs galite jausti jų buvimą arba rasti monetas netikėčiausiose vietose. 
Du pentakliai

Sielos žinutė: ši siela neturėjo laiko dalykams,kuriuos vertino. Arba tokios sielos buvo užimtos, kad neturėjo laiko pailsėti ir ir mėgautis kas joms patiko. Du pentakliai tai pat reiškia kad jos lankosi tarp pasaulių dažnai.


Trys pentakliai

Sielos žinutė: trys pentakliai reprezentuoja sielą, kuri įkūnija "komandos žaidėjo idėją. Joms patinka dirbti su kitais ir bendradarbiauti su gyvaisiais.Jos aip pat turėjo daug hobių ir pomėgių, dažnai užsidarydavo nuo kitų, kad galėtų užbaigti užduotis.Ši siela dažnai jus stebi ir tikrina norėdami apsaugoti.


Keturi pentakliai

Sielos žinutė: kai jums iškrenta keturi pentakliai galite būti įsitikinę, kad turite reikalų su užsispyrusia ir stiprios valios siela. Jos taip pat energetiškai prisirišusios prie vietų, objektų, ar netgi asmens. Gyvenime jos buvo apibūdintos taupios arba pigios, ir jos nepatenkintos atsiskyrusios nuo savo turtų.


Penki pentakliai

Sielos žinutė: daug liūdesio yra surišta su penkiais pentakliais. Tai gali reikšti kad siela daug kankinosi gyvenime. Finansinės problemos, trūkumas maisto, chroniškos sveikatos problemos, arba psichologinės,kurios lydėjo visą laiką.


Šeši pentakliai

Sielos žinutė: gyvenime šios sielos visada ištiesdavo pagalbos ranką. Jos galėjo būti bendruomenės vadovai arba garbingi mentoriai. Jos iki šiol gali palikti dovanas gyviesiems kaip monetos. Puiki idėja išsikviesti tokią sielą kai gyvenime jaučiatės įstrigę ir jums reikia patarimo.


Septyni pentakliai

Sielos žinutė: šią sielą galima apibūdinti kaip stiprią, tylaus būdo ir jos greičiausiai vis dar įkūnija šias savybes. Tai ne tokios sielos, kurios judintų durų rankenas ir pasirodytų. Jos teikia pirmenybę apgalvotomies ir subtiliems gestams norėdamos pasirodyti. Jos gali prisirišti prie kitų ir sutikti bei pasveinkti neseniai mirusius atvykėlius.


Aštuoni pentakliai

 Sielos žinutė: menininkai, verslininkai ir išradėjai reprezentuoja aštuonis pentaklius. Šios sielos paliko reikšmingą poveikį pasauliui ir jos didžiuojasi tai. Ši korta tai pat gali reikšti tėvus kurie stebi savo vaikus su didžiuliu pasididžiavimu. 


Devyni pentakliai 

 Sielos žinutė: devyni pentakliai sielų žinutės nuskaityme kalba apie spalvingą asmenybę, kuri gyveno prabangų gyvenimą. Joms patiko pirkti prabangius dalykus, surengti didelius vakarėlius. Kartais šios sielos atiduodavo per daug sudarydamos sunkumus savo asmeniniams ryšiams. Šios sielos gali būti prisirišusios prie savo turtų ir papuošalų.


 Dešimt pentaklių 

Sielos žinutė : kartų turtas, paveldėjimas ir šeimyninis ryšys. Jeigu jūs neseniai paveldėjote, žinok, kad siela yra laiminga suteikti šviesesnę ateitį. Jeigu jos negalėjo palikti nieko fiziškai, jos kartais nori jums priminti emocines ir dvasines kokybes jos įskiepijo jums. Šios sielos yra linkusios dažniausiai sukelti būsto ar turto pardavimus, todėl būkite atidūs ir užjaučiantys.


 Kardai sielų nuskaityme reiškia, kad tai buvo žmonės, kurie slėpė savo emocijas, buvo logiški ir kritiški. Jie galbūt dirbo mokslininkais, akademikais, teisininkais arba netgi rašytojais. Situacijos susijusios su kardais gali suteikti stresą ir gilų skausmą. Žmogžudystė, nelaimingas nutikimas ar greita mirtis atspindi kardų kortas. Nuskaitydami žinutes būkite užjaučiantys ir kantrūs. 


 Tūzų kardai

 Sielos žinutė: ši korta reiškia, kad siela nori ir pasiruošusi bendrauti. Tokios sielos dažniausiai apibūdinamos plepios ir drąsios išreikšti savo mintis. Tūzų kardai reprezentuoja pasikartojančias operacijas kai buvo gyvi, arba net mirties priežastį. 


 Du kardai

 Sielos žinutė: ši siela nėra pasiruošusi priimti mirties aplinkybes. Jos jaučiasi įstrigusios tarp pasaulių, ir tai gali būti priežastis jų gyvenime. Tokios sielos negalėjo priimti esminių sprendimų arba pergyveno pasirinkti klaidingus ir jos negalėjo nieko pasiekti.


 Trys kardai 

 Sielos žinutė: ši korta representuoja gilų skausmą sielos gyvenime. Jos vis dar kenčia nuo poveikio ir nėra tikros kaip judėti į priekį. Jos galbūt mirė netikėtai, palikdamos neatsakytus klausymus ir skausmą mylintiems žmonėm.