Saikingumas

13/05/2023

Sielos žinutė: Saikingumo korta representuoja sielą kuri išblaivėjo nuo narkotikų ir alkoholio, arba atrado religiją po sunkių gyvenimo išbandymų. Tai taip pat gali būti asmeninis sargas Jums.Jūs galite girdėti jų šnibdesius arba matyti juos sapnuose.